Všeobecné podmienky - Skvelé zážitky a adrenalinové darčeky. Zážitkové lety, Pilotom na skúšku tandemový zoskok padákom

Vitajte na skyexpress.sk
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Všeobecné podmienky

Všeobecné odchodné podmienky platné od: 1.9.2015
Aktualizované:
1.6.2013
1.1.2014 - Aktualizovaný bod č.2
1.9.2014 - Aktualizovaný bod č.2 č.4
1.5.2015 - Aktualizovaný bod č.3
1.9.2015 - Aktualizovaný bod č.5 č.8

1.Podmienky rezervácie:
Zákazník je povinný po zakúpení kupónu si za rezervovať termín v našom online rezervačnom systéme kde bude postupovať podľa pokynov k rezervácii. Rezervácia sa smie vykonať len na zverejnené termíny, preto prosíme našich zákazníkov aby nevytvárali vlastné termíny. V prípade že sa vytvorí vlastný termín tak v systéme bude automaticky zmazaná administrátorom. Ďalej by sme chceli našich vážených zákazníkov poprosiť na nutnosť postupovania podla krokov popísaných v rezervačnom systéme, kde je popísaný postup rezervácie. Nedodržanie tých krokov môže mať za následok vymazanie rezervácie so systému, zákazník na to bude upozornený e-mailom. Po zarezervovaní termínu vás budeme kontaktovať už len v prípade že by sa niečo menilo (zle počasie, prevádzkové obmedzenia a pod.).
Dostupnosť všetkých letísk na výber garantujeme do 30dní pred koncom platnosťi kupónu. V prípade že v časovom období menej ako 30 dní sa nenachádza vami požadované letisko v dostupných termínoch bohužial musíte si vybrať z letísk ktoré ostali a to z dôvodu že pravdepodobne termíny v tejto lokalite sú vybookované. Vyhradzujeme si právo na zmenu letisk odletu podľa aktualnej požiadavky väčšiny zákazníkov alebo aj podľa prevádzkových možnosti. V prípade tandemového zoskoku je nutné si zarezervovať termín minimálne 14dní pre koncom platnosti poukazu aby sa zachovala garancia poskytnutia služby nakolko ide o organizačne naročnú činnosť.


2. Zrušenie termínu letu
Zákazník má právo zrušiť svoju rezerváciu najneskôr 5dní pred daným termínom. Preto prosíme našich zákazníkov aby dobre premysleli rezervovaný termín ktorý sa stáva závažný po uplynutí doby 5dní pred konaním termínu. V prípade závažných dôvodov  akceptujeme zrušenie termínu najneskôr 48 hodín pred konaním akcie a to z dôvodu úrazu, choroby a pod...

V prípade že dôjde k zrušeniu termínu z našej strany budete informovaný o tom  bez odkladu. V prípade zrušenia termínu bude vám umožnené si vybrať iný termín. V prípade že k tomu dôjde 14dní pred koncom platnosť kupónu, tak náhradný termín bude poskytnutý len na letisku v Nových zámkoch preto prosíme zákazníkov aby si za-rezervovali termíny dostatočnom predstihu pokiaľ majú v úmysle použiť letisko Kráľová pri Senci, je to z dôvodu obmedzenej kapacity na tomto letisku.
Po zrušení termínu neberieme žiadnú zodpovednosť za nevybratie si náhradného termínu. Zákazník je povinný si sám vybrať najbližší termín na našich stránkach ktorý mu vyhovuje ak sa zruší jeho pôvodný termín a to ešte v dobe platnosti kupónu.

3. Miesta odletu
Všetky dostupné termíny sú v online ponuke v rezervačnom systéme. Miesta konania letov obmieňáme pravidelne.
LZNZ - Nové Zámky - Celoročná prevádzka domovské letisko
LZDV - Dubová - Sezónna prevádzka*
LZSLAD - Sládkovičovo - Sezónna prevádzka*
LZTR - Trnava - Sezónna prevádzka minimálny počet zaujemcov na let na daný termín je 5 letov.**

* - Sezónna prevádzka  - Miesta konania letov ktoré sú špecifické polohou a charakteristikou ktoré vytváraju množstvo bezpečnostných a prevádzkových rizík kvôli charakteru počasia v období od 01.10.20XX až do 01.04.20XX sa nelieta.
** Platí to isté ako pre sezónne prevádzky s podmienkou minimálne 5 zaujemcov o let nakoľko ide o najmenej populárne miesta z našej ponuky.

Ako poskytovateľ služieb si vyhradzujeme právo na zmenu miesta konania letov zároveň sa zaväzaujeme poskytnúť let na inom mieste spravidla čo najbližšie k požadovanému miestu letu ak je to možné. Alebo poskytujeme náhradný termín na vykonanie letu z požadovaného miesta.
Jedná sa najmä o prípdady:
- Nevyhovujúce počasie
- Prekážky na strane prevádzkovateľa letiska
- Prekážky na našej strane (technické, organizačné atď..)

4. Podmienky na uskutočnenie letov
V prípade teploty 28°C a viac je na našom zvážení vykonanie letu. Pri teplotách nad 30°C sa nelieta z bezpečnostných a technickým príčin.
Dohľadnosť nad 10km
Vietor zo smeru v osi dráhy 20m/s a zo smeru 45° voči osi dráhy 8m/s  a z boku 3m/s
Žiadne zrážky v 30km okruhu od letiska
Žiadna elektrická aktivita v okruhu 50km od letiska
Nezhoršujúca sa tendencia parametrov počasia minimálne najbližších 60minut.
Žiadna vydaná meteorologická výstraha uverejnená na www.shmu.sk
Žiadny nárazový vietor na 20kts


Od 01.10.20XX do 01.04.20XX Nezaručujeme dostupnosť letiska v Sládkovičove, Dubovej a Trnave Boleráz z dôvodu dlhodobej tendencie zhoršujuceho sa počasia. Dostupné ostanú Nové Zámky ktoré majú vyhovujúcejšiu dĺžku VPD (vzletová a pristávacia dráha), ďalej orientáciu (sever - juh obdobnú ako prevládajúci smer vetra), nadmorskú výšku a hlavne prekážkovou rovinu.
V prípade nepriaznivého počasia prekračujúceho limiti lietadla na letisku Sládkovičove, Dubovej a Trnave Boleráz sa automaticky presúvajú lety na založné letisko Nové Zámky z dôvodu vyššie uvedeného a to najmä smeru VPD a prekážkovej roviny. V prípade že máto kupón v budete mať umožnené prerezervovanie.

                                                                       5.1 Definícia poskytovaných služieb - let zdielaním nákladov na let
Naša spoločnosť skyexpress s.r.o, neposkytuje komerčné lety, t.z. že neuplatňujú sa predpisy PART-CAT a EU-OPS. Na vás let lietadlom sa skladá rovným dielom aj pilot.

5.2 Definícia poskytovaných služieb - záujemca o letecký výcvik
Záujemcom o letecký výcvik môže byť hociktorá osoba staršia ako 16rokov. Tento let slúži ako prevádzací let predtým ako sa niekto rozhodne venovať tomuto športu alebo vybudovať si profesionálnu kariéru športového pilota. Tieto lety vás ale nezaväzujú k začatiu leteckého výcviku a nie sú ani súčasťou leteckého výcviku.

6. Zdravotný stav
Z možnosti letu sa vylučujú osoby trpiace nasledujúcimi chorobami:

- pod vplyvom alkoholu, omamných látok, liekov
- vysoký krvný tlak
- cukrovka
- infekčné choroby
- psychické choroby
- osoby po infarkte
- osoby s vyšším stupňom obezity
- a všetkými ostatnými chorobami ktoré by mohli mať vplyv na prevedenie letu


7. Maximálna hmotnosť
Maximálna pripustná hmotnosť osoby na prednom sedadle je 95kg. Súčet dvoch osôb na prednom sedadle musí prevyšovať súčet hmotností na zadnom sedadle z dôvodu centráže a výváženia lietadla.

Dubová
V prípade nepriaznivého smeru vetra (vieto z boku pre dráhu 28 a pod.) Velitel lietadla si vyhradzuje právo nevziať na palubu 3 osoby ale iba 2osoby. V ostatných prípadoch sa riadi pravidlom:
Súčet hmotností pasažierov spolu je prípustná max. 250kg.
V prípade teploty do 25°C  je obmedzenie váhy jedného pasažiera na 95kg avšak súčet všetkých pasažierov nesmie prekročiť 250kg.
V prípade teploty od 28°C do 30°C je obmedzenie váhy jedného pasažiera na 90kg a let je možný vykonať maximalne s 2osobami okrem pilota.
V prpade teplôt nad 30°C z technickch dôvodov na tomto letisku nie je možné vykonávať lety.
Pre špecifickosť letiska (dĺžka a orientovanie pristávacej a vzletovej dráhy) Dubová konečné rozhodnutie o uskutočnení letu a v akej konfiurácii má velitel lietadla.


Sladkovičovo:
V prípade nepriaznivého smeru vetra (vieto z boku pre dráhu 28 a pod.) Velitel lietadla si vyhradzuje právo nevziať na palubu 3 osoby ale iba 2osoby. V ostatných prípadoch sa riadi pravidlom:
Súčet hmotností pasažierov spolu je prípustná max. 250kg.
V prípade teploty do 25°C  je obmedzenie váhy jedného pasažiera na 95kg avšak súčet všetkých pasažierov nesmie prekročiť 250kg.
V prípade teploty od 28°C do 30°C je obmedzenie váhy jedného pasažiera na 90kg a let je možný vykonať maximalne s 2osobami okrem pilota.
V prpade teplôt nad 30°C z technickch dôvodov na tomto letisku nie je možné vykonávať lety.
Pre špecifickosť letiska (dĺžka a orientovanie pristávacej a vzletovej dráhy) Dubová konečné rozhodnutie o uskutočnení letu a v akej konfiurácii má velitel lietadla.

Letisko Nové Zámky
Súčet hmotností pasažierov spolu je prípustná max. 250kg.
V prpade teplôt nad 30°C je konanie letov na našom rozhodnutí a maximálna váha osôb na palube okrem pilota 220kg.

Letisko Trnava - Boleráz
Súčet hmotností pasažierov spolu je prípustná max. 250kg.
V prpade teplôt nad 30°C je konanie letov na našom rozhodnutí a maximálna váha osôb na palube okrem pilota 220kg.

Letisko Pieštany
Súčet hmotností pasažierov spolu je prípustná max. 250kg.
V prpade teplôt nad 30°C je konanie letov na našom rozhodnutí a maximálna váha osôb na palube okrem pilota 220kg.

8. Storno kupónov a vratenie peňazí
Storno je možné len do 14dní od zakúpenia.  Storno je možné len v prípade ak dôjde k porušeniu našich povinnosti z čoho je vyňaté zrušenie termínu kvôli počasiu alebo z prevádzkových či technických dôvodov kedže poskytujeme nahradné termíny a to ani v prípade že k tomu dôjde opakovane keďže tieto faktory nedokážeme ovplyvniť a to s platnosťou 21.01.2019

Vrátenie peňazí za prepadnutý nie je možný.

9. Riešenie sporov
V prípade vyskytnutia sporov ohľadne našich poskytovaných služieb Štátny dozorný orgán na riešenie takýchto sporov je Slovenská Obchodná Inšpekcia.

10. Nedostavenie sa na termín
V prípade že zákazník sa nedostavý na zarezervovaný termín v tom prípade mu kupón zanikne bez možnosti nahrady alebo vratenia peňazí.
   
Zaverečné ustanovenia
Vyhradzujeme si zmenu týchto VOP aj počas už aktualne prebiehajúcich akcii. Tiež si vyhradzujeme právo na zmenu podmienok uskutočnenia letu kedykoľvek keď si to vyžaduje zachovanie bezpečnosti a plynulosti prevádzky.


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky